Clip giới thiệu tổng quan về các giai đoạn chơi của trẻ:

Chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuổi mầm non. Dạy học thông qua chơi được nhắc đến như một cách tiếp cận chủ yếu và vô cùng hiệu quả với các con lứa tuổi nhỏ. Các con nhỏ có cách học rất khác với những kiểu học truyền thống, các con sẽ học mọi khái niệm, quy tắc, ngôn ngữ, tương tác và giao tiếp thông qua chơi. Tuy nhiên, để chơi với các con cần hiểu rõ về nhu cầu của con tại từng giai đoạn.

Dựa trên các nghiên cứu về các giai đoạn phát triển kỹ năng chơi, có 3 giai đoạn chơi cho trẻ cho trẻ như sau:

– Giai đoạn 1: tạo lập sự chú ý đồng thời thông qua chơi giác quan-vận động và chơi khám phá.

– Giai đoạn 2: Phát triển chơi có kỹ năng và có cấu trúc.

– Giai đoạn 3: Phát triển kỹ năng chơi hợp tác và chơi tưởng tượng.

Bạn hãy xem video để biết con bạn đang ở giai đoạn chơi nào nhé!