Clip hướng dẫn sử dụng nhu cầu giác quan cho việc can thiệp:

 

 

Rối loạn xử lý thông tin giác quan sẽ làm cản trở hoặc làm giảm hiệu quả của việc can thiệp. Tuy nhiên ta có thể tận dụng các nhu cầu tìm kiếm giác quan của trẻ để lồng vào mục tiêu can thiệp. Căn cứ vào nhu cầu, khó khăn về giác quan cũng giúp ta xác định được cách tiếp cận trẻ dễ dàng hơn. Ví dụ: trẻ có rối loạn trơ/chai lì về cảm nhận thăng bằng thường khó ngồi yên một chỗ, thích tìm kiếm vận động như leo trèo, nhảy, chạy đi chạy lại… Tiếp cận trẻ này ngay lập tức bằng cách yêu cầu trẻ ngồi vào bàn can thiệp thường gặp nhiều khó khăn. Ta có thể bắt đầu với trẻ bằng các hoạt động, trò chơi vận động như thi chạy, đếm rồi cùng chạy/nhảy thì sẽ thu hút được sự chú ý và tham gia của trẻ dễ dàng hơn.