Clip hướng dẫn cha mẹ và cán bộ y tế thực hiện bài tập can thiệp:

Theo dõi sự tiến bộ của trẻ
Trước và trong quá trình làm can thiệp, bạn có thể trả lời câu hỏi để theo dõi sự tiến bộ của trẻ khi thực hiện bài tập can thiệp này.

Giới thiệu:

Hướng dẫn trẻ cách đi vệ sinh luôn luôn là một khó khăn đối với cả trẻ em phát triển bình thường và trẻ tự kỷ. Trước khi dạy trẻ cách tự đi vệ sinh, cha mẹ nên cho trẻ đi vệ sinh vào những thời gian nhất định trong ngày. Trẻ tự kỷ dựa vào thói quen, vì vậy cha mẹ cần phải thể hiện sự nhất quán trong việc khuyến khích trẻ sử dụng nhà vệ sinh một cách thích hợp.

Làm thế nào để dạy trẻ biết cách đi vệ sinh:

Bước 1: Nhận định xem đã đến lúc dạy con chưa. Trẻ em thể hiện dấu hiệu đã đến thời điểm nên được học cách tự đi vệ sinh nếu:

Bước 2: Biết các mốc quan trọng đối với trẻ em phát triển bình thường:

Bước 3: Kiểm tra và tạo môi trường phù hợp cho trẻ

Bước 4: Sử dụng các phương pháp khác nhau để việc đi vệ sinh vui vẻ hơn:

Bước 5: Xây dựng lịch trình đi vệ sinh:

– Ngay sau khi ngủ trưa.

– Một giờ sau khi uống hoặc ăn.

Mt s chú ý:

Tài liệu tham khảo: 

University of Illinois Extension. Dealing with Toddlers: Toilet teaching: the first steps.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365