Clip hướng dẫn cha mẹ và cán bộ y tế dạy trẻ kể chuyện:

Theo dõi sự tiến bộ của trẻ

Trước và trong quá trình làm can thiệp, bạn có thể trả lời câu hỏi để theo dõi sự tiến bộ của trẻ khi thực hiện bài tập can thiệp này.

Kỹ năng tiền đề cần có

Tại sao cần dạy trẻ kỹ năng kể chuyện?

Kỹ năng kể chuyện có thể giúp trẻ phát triển tư duy và ngôn ngữ. Thông qua các câu chuyện, trẻ học được cách diễn đạt phù hợp (ngôn ngữ lời nói và phi lời nói), học cách giải quyết tình huống, cũng như cảm xúc của các nhân vật trong các câu chuyện.

Dạy trẻ kể chuyện như thế nào ?

Trẻ tự kỷ có thể gặp khó khăn gì khi học kể chuyện?

 

Tài liệu tham khảo:

  1. Granpeesheh, D., Tarbox, J., Najdowski, A. C., & Kornack, J. (2014).Evidence-based treatment for children with autism: the CARD model. Elsevier.
  2. Sundberg, M. L. (2008).VB-MAPP Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program: a language and social skills assessment program for children with autism or other developmental disabilities: guide.

Nguồn Internet:

  1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755516917964512&id=204743369708539
  2. http://funstuff.com.au/wp-content/uploads/2015/02/SEQUENCING.png
  3. http://kidmunication.com/category/telling-stories/story_telling_training/
  4. https://www.youtube.com/watch?v=I45hFV6aouI
  5. http://www.autisminternetmodules.org