Clip hướng dẫn cha mẹ và cán bộ y tế can thiệp cho trẻ nhại lời

Theo dõi sự tiến bộ của trẻ

Trước và trong quá trình làm can thiệp, bạn có thể trả lời câu hỏi để theo dõi sự tiến bộ của trẻ khi thực hiện bài tập can thiệp này.

Thế nào là nhại lời

Nhại lời là khi trẻ học ngôn ngữ theo cụm mà không hiểu ý nghĩa của từng từ. Trẻ nhại lời không hiểu điều mình nói ra mặc dù có thể nói rất chuẩn.

Có 2 loại nhại lời:

Trẻ có thể nhại lại các cụm từ vì:

Cách giúp trẻ nhại lời học giao tiếp

 Không có một cách rõ ràng cho việc ngăn trẻ nhại lời, nhưng chúng ta có thể sử dụng sở thích của trẻ để giúp trẻ sử dụng các từ một cách đúng chức năng và có ý nghĩa. Khi trẻ đã học được nhiều từ phù hợp với hoàn cảnh, sự nhại lời của trẻ sẽ giảm.

Làm thế nào để giúp trẻ không nhại lời nữa:

Làm thế nào để đáp lại các lời nhại của bé: