Clip hướng dẫn cách tạo ra các kích thích giao tiếp cho con:

1.Kỹ thuật: Trong tầm nhìn – ngoài tầm với

Có một số cách để kích thích con bạn, buộc bé phải chủ động giao tiếp về những điều trẻ muốn với bạn.

Trong tầm nhìn –ngoài tầm với: là cách sắp xếp dồ chơi trong những hộp trong suốt, có nắp đậy, và để ở vị trí trẻ chỉ nhìn thấy nhưng không với được.

2. Kỹ thuật: Cho không đủ

Cho không đủ là việc sử dụng các đồ chơi có nhiều phần, hoặc chia nhỏ phần của đồ chơi. Khi trẻ cần đồ chơi, chúng ta chỉ đưa cho con một phần của đồ chơi, con sẽ chủ động giao tiếp với chúng ta nếu như con thích đồ chơi đó. Nếu một bé thích ăn, bạn cũng có thể chia đồ ăn thành những miếng nhỏ, cho bé ăn từ từ, đợi khi bé khởi xướng việc muốn ăn thêm rồi cũng cấp cho con.

3. Sử dụng các trò chơi cần phải có sự hỗ trợ của bố mẹ

Sử dụng các trò chơi cần phải có sự hỗ trợ của bố mẹ như: trò đuổi bắt, nu na nu nống, thổi bóng…