Clip hướng dẫn bố mẹ trở thành bạn chơi của con :

 

1. Chơi là gì?

Chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ em. Thông qua chơi, trẻ em được thoải mái trải nghiệm và khám phá về thế giới xung quanh. Chơi cần phải hoàn toàn chủ động. Trẻ thích thì trẻ mới chơi. Do đó, trò chơi thường mang tính tự nguyện. Thông qua chơi, trẻ học được nhiều kỹ năng cần thiết cho sự phát triển. Thông qua chơi, bố mẹ cũng dạy được cho con nhiều kỹ năng quan trọng như: tương tác, ngôn ngữ, các kỹ năng vận động thô, vận động tinh, nhận thức, các kỹ năng xã hội… Chơi là một cách học tự nhiên và cực kỳ nghiêm túc ở trẻ nhỏ.

Chơi đòi hỏi trẻ phải có nhiều kỹ năng tổng hợp: yêu thích trò chơi, đồ chơi, sáng tạo nội dung chơi, giao tiếp trong khi chơi, phát triển chủ đề chơi…Chơi đặc biệt cần một trí tưởng tượng phong phú. Trẻ có rối loạn phát triển gặp khó khăn rất nhiều về những kỹ năng này.

2. Tầm quan trọng của việc chơi với con

Chơi giúp trẻ phát triển nhiều kỹ năng nên có kỹ năng chơi là việc cực kỳ quan trọng. Chơi đòi hỏi kỹ năng của trẻ cần linh hoạt.

Trẻ tự kỷ khó khăn về chơi:

– Chơi tương tác 2 chiều: chỉ có 2 người chơi cùng với nhau không có đồ chơi (các trò chơi cảm xúc-giác quan như: ôm, nu na nu nống, chi chi chành chành)

– Chơi tương tác 3 chiều: giữa 2 người và đồ chơi.

Trẻ có rối loạn phát triển thường gặp khó khăn cả về tương tác 2 chiều và 3 chiều.

– Khó khăn trong tương tác 2 chiều: sự tập trung chú ý ngắn, giao tiếp mắt hạn chế, tương tác rời rạc.

– Khó khăn trong tương tác 3 chiều: chú ý đồng thời còn nhiều hạn chế, chơi theo chủ đề, chơi theo nhóm và chơi phát triển ra những nội dung rộng hơn.

Chơi là 1 trong 4 kỹ năng của giao tiếp xã hội (đây là khó khăn cốt lõi của trẻ mắc rối loạn phát triển). Do đó, dạy cho trẻ kỹ năng chơi cực kỳ quan trọng.

3. Vai trò của bố mẹ khi chơi vói con

Bố mẹ trở thành bạn chơi của con! Để bắt đầu chơi với con, bạn cần xác định mình sẽ chơi theo kiểu của con và để con dẫn dắt thay vì mình chủ động dẫn dắt con làm theo ý của mình. Bố mẹ cần trở thành bạn chơi để tham gia vào trò chơi của con. Để trở thành bạn chơi thì bố mẹ cần phải có những kỹ thuật căn bản và thực hành chúng thường xuyên cho tới khi những kỹ thuật đó trở thành thói quen trong khi chơi với con. Một số kỹ thuật như: theo sự dẫn dắt, cường điệu hoá, bắt chước, điều chỉnh ngôn ngữ, kích thích giao tiếp sẽ được thể hiện trong chuỗi video về sau nhằm giúp các bố mẹ có cái nhìn rõ hơn về từng kỹ thuật.